a
b
d
e

V gavėnios sekmadienio (2018 03 18) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj – kovo 19, šv. Juozapo iškilmė, todėl bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios.
• Trečiadienį, kovo 21 d. 18 val. mūsų bažnyčioje Susitaikymo pamaldos (ves kun. jėzuitas Artūras Sederevičius). Šv. Mišių tądien nebus.
• Kryžiaus kelią ateinantį penkadienį po Mišių praves mūsų bendruomenės Šv. Rašto maldos grupė. Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Kitas sekmadienis – Kristaus Kančios arba Verbų. Bus pašventintos verbos. Aukos renkamos kunigų seminarijos išlaikymui. Tai ir pasaulinė jaunimo diena – melsimės už jaunimą.
• Kviečiu dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldose – jų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Vakar su bendruomenės atstovais nuvežėme per Adventą surinktas aukas šv. Teresės šeimynai. Jie nuoširdžiai dėkoja už paramą. Nuotraukas iš apsilankymo netrukus bus galima rasti mūsų interneto svetainėje.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiriant 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą. Praeito sekmadienio – kovo 11-osios – rinkliava buvo patriotiška – 311 eurų, t.y. 3.11!
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"