a
b
d
e

Verbų sekmadienio (2018 03 25) skelbimai

• Seminarijos bendruomenės vardu dėkoju už aukas jiems paremti.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Rytoj Didysis Pirmadienis, bažnyčia bus atidaryta nuo 16.30, 17.30 šv. Mišios. Tai maldos už persekiojamus krikščionis diena – kviečiu už juos pasimelsti ir asmeniškai.
• Iki trečiadienio prieš Mišias ir, jeigu bus poreikis, po Mišių dar galima prieiti išpažinties. Nuo ketvirtadienio iki Velykų mūsų bažnyčioje išpažinčių nebebus klausoma.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Ketvirtadienį 10 val. Katedroje – Krizmos Mišios. Kas galite, ateikite pasimelsti už kunigus. 18.00 val. mūsų bažnyčioje – Paskutinės Vakarienės Mišios.
• Didįjį penktadienį 11 val. - Kryžiaus kelias Kalvarijose. Jei norėtumėte pasiruošti mąstymą vienai stočiai, kreipkitės į Laurą Sintiją Černiauskaitę tel. 868202745 arba užeikite į zakristiją. 18.00 – Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Jų metu aukos bus renkamos Šv. Žemės krikščionims paremti. Didįjį penktadienį privalomas pasninkas.
• Velykų Nakties Mišios šeštadienį 20 val., Velykų dieną – 9.00 ir 11.00 val. Po keikvienų Velykų Mišių šventinami Velykų valgiai. Visų dienų pamaldų tvarką rasite skelbimuose prie durų ir mūsų interneto svetainėje bei Veidaknygės paskyroje.
• Velykų dieną prasideda Dievo gailestingumo savaitė, kasdien po šv. Mišių kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį.
• Kviečiame paremti mūsų bažnyčią skiriant 2 nuošimčius pajamų mokesčio. Blankai prie durų. Informacija, reikalinga pildant internetu – mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“. Dėkoju už visokeriopą paramą, už kiekvieno sekmadienio rinkliavą.
• 2019 sausio 22 – 27 d. Panamoje – Pasaulio jaunimo dienos. Jaunimą kviečiu pagalvoti, kas norėtų ir galėtų vykti.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"