a
b
d
e

II Velykų sekmadienio (2018 04 08) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai ir Gailestingumo vainikėliui.
• Rytoj – Viešpaties apreiškimo iškilmė, perkelta iš kovo 25 d. Šv. Mišios 17.30 val.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai zakristijoje arba mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“, ten ir informacija, reikalinga pildant internetu. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Balandžio 17 – 21 d. vykstame į piligrimystę į Romą. Norime nusivežti ir visos bendruomenės intencijas – pagalvokite ir kitą sekmadienį kviesime jas užrašyti ant lapelių.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"