a
b
d
e

III Velykų sekmadienio (2018 04 15) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Antradienį vykstame į piligrimystę į Romą. Norime nusivežti ir visos bendruomenės intencijas – kviečiu jas užrašyti ant lapelių.
• Ši savaitė – maldų už dvasinius pašaukimus savaitė. Kviečiu melstis asmeniškai. Po kiekvienų Mišių – malda už pašaukimus.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – blankai prie įėjimo arba mūsų svetainėje, skyrelyje „Parama“, ten ir informacija, reikalinga pildant internetu. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Dėkojame už dalyvavimą „Pasninko dėžės“ akcijoje gavėnios metu. Surinkta apie 130 kg įvairių maisto produktų.
• Mūsų nuotraukų galerijoje galite rasti keletą akimirkų iš šių metų Didžiosios savaitės ir Velykų.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"