a
b
d
e

V Velykų sekmadienio (2018 04 29) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• (11.00 val.) Po Mišių kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Šiandien ir rytoj – paskutinės dienos internetu skirti 2 proc. mūsų bažnyčiai. Iš anksto dėkojame.
• Pradedame gegužės mėnesį. Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, pusvalandį prieš Mišias – Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija. Tądien gegužinių pamaldų nebus.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija. Taip pat tai motinos diena. Po kiekvienų Mišių – ypatingas palaiminimas motinoms.
• Gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Programą ir registracijos nuorodą rasite Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainėje . Kviečiame dalyvauti.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"