a
b
d
e

Šeštinių (2018 05 13) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Dėkojame už aukas, kurios bus skirtos katalikiškai žiniasklaidai paremti. Remkime ją ir skaitydami – zakristijoje galite įsigyti gegužės mėn. „Artumos“ numerį.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių. Šv. Mišių pabaigoje taip pat melsimės devyndienio į Šv.Dvasią maldomis.
• Kitas sekmadienis – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės.
• Gegužės 17 – 20 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate ir interneto svetainėje.
• Gegužės 26 d., šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Kelionė truks ~ 10.30 – 16.00 val. Auka nuo 10 iki 20 eurų. Kviečiame registruotis zakristijoje arba bažnyčios el. paštu.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"