a
b
d
e

Sekminių (2018 05 20) skelbimai

• Šiandien baigiasi Velykų laikas.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Gegužės 26 d., ateinantį šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Išvykstame 10.30, grįžtame apie 16.00 val. Auka apie 10 eurų. Kviečiame registruotis zakristijoje arba bažnyčios el. paštu.
• Prie Trakų Marijos ketiname nuvežti votą nuo mūsų bendruomenės. Jo gamyba kainuoja 200 eurų. Kviečiame kas nori prisidėti laisva auka.
• Kitas sekmadienis – Šv. Trejybės iškilmė. Tądien dėl viešo renginio gatvės aplink bus uždarytos - skaičiuokite atvykimo į Mišias laiką. 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius gegužės mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"