a
b
d
e

Švč. Trejybės sekmadienio (2018 05 27) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• (11 val.) Po šv. Mišių kviečiu sekmadienio arbatėlei.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių. Prasidėjus birželiui, tokiu pačiu grafiku vyks ir birželinės pamaldos.
• Ateinantis penktadienis – pirmasis mėnesio, todėl birželinės pamaldos bus prieš šv. Mišias, 17.00 val. Adoracija bus skirta už sutvirtinamuosius.
• Birželio 2 d., ateinantį šeštadienį, mūsų bažnyčioje vyks Sutvirtinimo šventė. Numatyta, kad Sutvirtinimą teiks vysk. Darius Trijonis.
• Kitas sekmadienis – Devintinės, Kristaus Kūno ir Kraujo šventė. Ta proga kviečiame į šv. Mišias Katedroje 12.30 ir po to vyksiančią Eucharistinę procesiją nuo Katedros iki Aušros Vartų. Mūsų bažnyčioje Mišios įprastu laiku.
• Kitas sekmadienis – taip pat ir tėvo diena. Po šv. Mišių – palaiminimas tėvams.
• Taip pat kitą sekmadienį rinkliava bus skirta popiežiaus apsilankymo Lietuvoje išlaidoms padengti.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"