a
b
d
e

Devintinių (2018 06 03) skelbimai

• Šiandien Tėvo diena, netrukus – palaiminimas tėvams. Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Vakar mūsų bažnyčioje viešėjo vysk. Darius Trijonis ir suteikė Sutvirtinimo Sakramentą keliolikai mūsų bendruomenės narių bei keletui svečių. Nuotraukas netrukus rasite interneto svetainėje. Taip pat pasiskaitykite apie mūsų kelionę į Trakus.
• Kviečiame į birželines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Ateinantį penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies šventė. Tądien birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Už maldos „Gerasis Jėzau“ kalbėjimą, įvykdžius kitas sąlygas, suteikiami visuotiniai atlaidai. Taip pat tai maldos už kunigų šventėjimą diena – dėkojame, jeigu ta intencija tądien pasimelsite.
• Šiandien – Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje - Vilniaus arkikatedra kviečia į ~ 13.30 vyksiančią Eucharistinę procesiją nuo Katedros iki Aušros Vartų, kurioje turėtų dalyvauti ir mūsų Pirmosios Komunijos vaikai.
• Šiandien surinktos aukos skiriamos popiežiaus apsilankymo Lietuvoje išlaidoms padengti. Dėkoju už aukas. Jau registruojame susitikimams su juo: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą).

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"