a
b
d
e

XIII eilinio sekmadienio (2018 07 01) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Registruojame susitikimams su popiežiumi: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą ir į kokį renginį registruojatės).
• Penktadienį – liepos 6, Mindaugo Karūnavimo diena. Mišios už Lietuvą 11.00, po jų Lietuvos himnas. Vakare penktadienį Mišių nebus!

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"