a
b
d
e

XV eilinio sekmadienio (2018 07 15) skelbimai

• Po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda.
• Registruojame susitikimams su popiežiumi: jaunimo iki 35 m. susitikimui šeštadienį, rugsėjo 22 d. Vilniuje ir Šv. Mišioms sekmadienį, rugsėjo 23 d., Kaune. Norėdami užsiregistruoti, užeikite į zakristiją arba registruokitės el. paštu (nurodydami savo vardą pavardę ir kontaktinį telefoną bei el. paštą ir į kokį renginį registruojatės).
• Po šv. Mišių – filmo apie popiežių Pranciškų peržiūra bendruomenės kambaryje! Filmo trukmė apie 50 min. Kviečiame pasižiūrėti.
• Kitą sekmadienį – paskutinis kun. Ž. Vabuolo sekmadienis šv. Onos bažnyčioje. 11 val. Mišios bus aukojamos už bendruomenę. Vakare 17 val. kun. Žydrūnas kviečia į poezijos, dainų ir giesmių vakarą bendruomenės kambaryje.
• Artėja šv. Onos atlaidai. Programa netrukus bus paskelbta internete, iškabinta prie durų. Liepos 23 d. nuo 17 val. kviečiame į talką valysime ir puošime bažnyčią atlaidams.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"