a
b
d
e

Arkiv. T. Matulionio metų programa

Lietuvos vyskupai 2017-uosius metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873 – 1962) metais. Šis garbingas vyskupas, savo atsidavimą Dievui ir Bažnyčiai paliudijęs ištikima tarnyste, kantrybe kalinimuose ir kankinio mirtimi, 2017 birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje, bus paskelbtas palaimintuoju.

Bendruomenės pastoracinės tarybos posėdyje nutarta taip paminėti arkiv. T. Matulionio metus Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje:
• Surengti bendruomenės piligriminę kelionę į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, kurioje ilsisi žemiškieji garbingojo vysk. T. Matulionio palaikai (numatoma vasaros pabaigoje arba ankstyvą rudenį).
• Surengti katechezę, artimiau susipažįstant su vysk. T. Matulionio gyvenimu, asmenybe ir dvasingumu.
• Organizuoti dokumentinio filmo apie vyskupo T. Matulionio gyvenimą peržiūrą bendruomenėje (įvyko kovo 19 d.).

Atsiradus galimybei, taip pat numatoma:
• Įsigyti būsimojo palaimintojo paveikslą (pašventintas kovo 26 d.).
• Surengti kilnojamąją parodą apie būsimo palaimintojo gyvenimą.

Kviečiame bendruomenės narius siūlyti kitas iniciatyvas, kurios galėtų padėti visiems geriau išgyventi šiuos metus.

Vilniaus arkivyskupo kvietimu visi bendruomenės nariai raginami kuo gausiau dalyvauti beatifikacijos (t.y. paskelbimo palaimintuoju) iškilmėse birželio 25 d. 14.00 val. Vilniaus arkikatedroje. Tądien mūsų bažnyčioje bus aukojamos tik 9.00 val. Mišios, o 11.00 šv. Mišių nebus.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"