a
b
d
e

Pal. Teofiliaus metus prisimenant

Lietuvos vyskupai 2017-uosius metus Lietuvoje paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) metais. Garbingasis T. Matulionio gyvenimas nebuvo ramus: prasidėjus sovietizacijai jis tapo kankiniu. Kaišiadorių vyskupijos ganytojas iškentėjo tris kalinimus, tačiau niekuomet nesiskundė, atvirkščiai – apsiginklavo stipriu tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu.

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė atsiliepė į Lietuvos vyskupų kvietimą švęsti T. Matulionio metus. Skaityti toliau

Nuolatinė šv. Sakramento adoracija

2018 sausio 6 d. nuo 8 val. iki 20 val. mūsų bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame visiems, padėjusiems jai pasiruošti, taip pat visiems, kurie atėjo pagarbinti Viešpatį, pasilikusį su mumis pašventintoje duonoje.

 

 

Šv. Mišios už 2017-aisiais susituokusiuosius

2017 gruodžio 30 d. vakare, Šventosios Šeimos šventės išvakarėse, buvo aukojamos šv. Mišios už visas mūsų bažnyčioje besibaigiančiais metais susituokusias poras. Džiaugiamės visais, kurie galėjo dalyvauti ir padėkoti Dievui už Santuokos Sakramento malonę. Visoms 24-ioms šeimoms, kurios susituokė šv. Onos bažnyčioje 2017-aisiais, linkime darnos ir Šventosios Šeimos globos.

 

Po šv. Mišių

 

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPIU

Gruodžio 20 d., trečiadienis
Susitaikymo pamaldos: 18.00 val.
Šv. Mišių nebus!

Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienis ir Kūčios
Šv. Mišios (IV Advento sekmadienio): 9.00 val. ir 11.00 val.
Kalėdų nakties (Piemenėlių) šv. Mišios: 20.00 val.

Gruodžio 25 d.,pirmadienis – Kristaus Gimimas (Šv. Kalėdos)
Šv. Mišios: 9.00 (gieda moterų choras „Liepos“) ir 11.00 val.

Gruodžio 26 d., antradienis – II Kalėdų diena
Šv. Mišios: 11.00 val.
Vakare šv. Mišių nebus!

Gruodžio 30 d., šeštadienis – Šv. Šeimos šventės išvakarės
Šv. Mišios už šiemet mūsų bažnyčioje susituokusias poras: 17.30 val.

Gruodžio 31 d., sekmadienis – Šv. Šeimos šventė
Šv. Mišios: 9.00 val. ir 11.00 val.
Padėkos ir Švč. Mergelės Marijos iškilmės išvakarių šv. Mišios: 17.30

Sausio 1 d., pirmadienis – Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmė
Šv. Mišios: 11.00 ir 17.30 val.

Pirmoji pasaulinė vargstančiųjų diena

2017 m. lapkričio 19 dieną, 33-iąjį eilinį sekmadienį pirmąkart minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. Tokią dieną įvesti popiežius nusprendė pernai, baigiantis Gailestingumo jubiliejui. Per jubiliejų patirtas Dievo gailestingumas neturi likti užkastas į žemę tarsi talentas iš šio sekmadienio evangelijos, bet turi būti leidžiamas į apyvartą ir dauginamas.

Kviečiame paskaityti popiežiaus Pranciškaus žinią pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, o taip pat Lietuvos vyskupų kreipimąsi šios dienos proga.

Kviečiame į piligriminę kelionę

Rugsėjo 30 d., šeštadienį organizuojama mūsų bažnyčios bendruomenės


PILIGRIMINĖ KELIONĖ
PAS PAL. TEOFILIŲ


Aplankysime Kaišiadorių katedrą ir pasimelsime prie palaimintojo sarkofago. Taip pat aplankysime Birštoną, kur apžiūrėsime palaimintajam skirtą ekspoziciją. Išvysktame 9.30 nuo bažnyčios. Registruotis kelionei galima bažnyčios zakristijoje.


KVIEČIAME VYKTI KARTU!

 

ŠV. MIŠIŲ TVARKA VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ IR VĖLINIŲ AŠTUONDIENĮ

Lapkričio 1 d. (trečiadienis) – Visų Šventųjų iškilmė
Šv. Mišios:   11.00
                    17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis) – Visų mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės)
Šv. Mišios:   11.00
                    17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Lapkričio 3 – 4 d. (penktadienis – šeštadienis)
Šv. Mišios:   17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Lapkričio 5 d. (sekmadienis)
Šv. Mišios:   9.00 (Vėlinių aštuondienio intencija)
                    11.00

Lapkričio 6 – 8 d. (pirmadienis – trečiadienis)
Šv. Mišios:   17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė 2017 m.

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę - Žolinę. Tai katalikams privaloma šventė.


Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 val. ir 17.30 val.


Po šv. Mišių bus šventinami žolynai.

Piligriminė kelionė pas pal. Teofilių

2017 m. rugsėjo 30 dieną bendruomenės nariai vyko į piligriminę kelionę pas pal. Teofilių. Tai buvo vienas iš šio palaimintojo metų renginių, numatytų bendruomenės pastoracinės tarybos. Piligrimai pirmiausia aplankė Kaišiadoris, kur palaimintasis yra palaidotas, prie jo sarkofago jam skirtoje Kaišiadorių katedros koplyčioje aukojo šv. Mišias ir meldėsi asmeniškai, taip pat klausėsi katedros klebono mons. R. Jurkevičiaus liudijimo apie palaimintojo užtarimu įvykusius stebuklus. Kiekvienas piligrimas gavo piligrimystės pažymėjimą ir paveiksliuką su malda, prašant palaimintojo užtarimo.

Po pietų kelionė vedė į Birštono sakralinį muziejų, kuris įrengtas buvusioje Birštono bažnyčios klebonijoje. Čia dvejus metus gyveno ir palaimintasis T. Matulionis. Muziejaus darbuotojos pligrimams aprodė ir išsamiai papasakojo apie šio muziejaus ekspoziciją, kurios nemaža dalis skirta būtent palaimintajam Teofiliui.

 

Prie Kaišiadorių katedros

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"