a
b
d
e

Pirmoji pasaulinė vargstančiųjų diena

2017 m. lapkričio 19 dieną, 33-iąjį eilinį sekmadienį pirmąkart minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. Tokią dieną įvesti popiežius nusprendė pernai, baigiantis Gailestingumo jubiliejui. Per jubiliejų patirtas Dievo gailestingumas neturi likti užkastas į žemę tarsi talentas iš šio sekmadienio evangelijos, bet turi būti leidžiamas į apyvartą ir dauginamas.

Kviečiame paskaityti popiežiaus Pranciškaus žinią pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, o taip pat Lietuvos vyskupų kreipimąsi šios dienos proga.

ŠV. MIŠIŲ TVARKA VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ IR VĖLINIŲ AŠTUONDIENĮ

Lapkričio 1 d. (trečiadienis) – Visų Šventųjų iškilmė
Šv. Mišios:   11.00
                    17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis) – Visų mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės)
Šv. Mišios:   11.00
                    17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Lapkričio 3 – 4 d. (penktadienis – šeštadienis)
Šv. Mišios:   17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Lapkričio 5 d. (sekmadienis)
Šv. Mišios:   9.00 (Vėlinių aštuondienio intencija)
                    11.00

Lapkričio 6 – 8 d. (pirmadienis – trečiadienis)
Šv. Mišios:   17.30 (Vėlinių aštuondienio intencija)

Piligriminė kelionė pas pal. Teofilių

2017 m. rugsėjo 30 dieną bendruomenės nariai vyko į piligriminę kelionę pas pal. Teofilių. Tai buvo vienas iš šio palaimintojo metų renginių, numatytų bendruomenės pastoracinės tarybos. Piligrimai pirmiausia aplankė Kaišiadoris, kur palaimintasis yra palaidotas, prie jo sarkofago jam skirtoje Kaišiadorių katedros koplyčioje aukojo šv. Mišias ir meldėsi asmeniškai, taip pat klausėsi katedros klebono mons. R. Jurkevičiaus liudijimo apie palaimintojo užtarimu įvykusius stebuklus. Kiekvienas piligrimas gavo piligrimystės pažymėjimą ir paveiksliuką su malda, prašant palaimintojo užtarimo.

Po pietų kelionė vedė į Birštono sakralinį muziejų, kuris įrengtas buvusioje Birštono bažnyčios klebonijoje. Čia dvejus metus gyveno ir palaimintasis T. Matulionis. Muziejaus darbuotojos pligrimams aprodė ir išsamiai papasakojo apie šio muziejaus ekspoziciją, kurios nemaža dalis skirta būtent palaimintajam Teofiliui.

 

Prie Kaišiadorių katedros

 

Kviečiame į piligriminę kelionę

Rugsėjo 30 d., šeštadienį organizuojama mūsų bažnyčios bendruomenės


PILIGRIMINĖ KELIONĖ
PAS PAL. TEOFILIŲ


Aplankysime Kaišiadorių katedrą ir pasimelsime prie palaimintojo sarkofago. Taip pat aplankysime Birštoną, kur apžiūrėsime palaimintajam skirtą ekspoziciją. Išvysktame 9.30 nuo bažnyčios. Registruotis kelionei galima bažnyčios zakristijoje.


KVIEČIAME VYKTI KARTU!

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė 2017 m.

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę - Žolinę. Tai katalikams privaloma šventė.


Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 val. ir 17.30 val.


Po šv. Mišių bus šventinami žolynai.

ŠV. ONOS ATLAIDAI 2017 m.

Liepos 23 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena.

9.00 val. šv. Mišios

Šv. Mišias aukos mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys t. Gintaras Vitkus SJ, giedos moterų choras „Liepos“ (vad. A. Zupkauskienė).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios

Šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys t. Gintaras Vitkus SJ, giedos bendruomenės choras (vad. G. Baltakytė).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).


Liepos 26 d., trečiadienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.

11.00 val. Šv. Mišios

12.00 – 17.20 val. Švč. Sakramento adoracija

17.30 val. Šv. Mišios


 

Arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmės

Kviečiame dalyvauti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju (beatifikacijos) iškilmėje birželio 25 d., sekmadienį, 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje. Tiems, kurie vyks į šventę viešuoju transportu ar savo mašinomis, registruotis iš anksto nereikia.

Ruošiantis šventei, Katedroje per visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija – nuo šeštadienio (birželio 24 d.) 18 val. iki sekmadienio (birželio 25 d.) 7 val.

Renginio dieną patekti į aikštę bus galima nuo 10 val. Įeidami į sektorių, gausite apyrankę, su kuria bus galima vėl ten pat sugrįžti, jei prireiktų išeiti. Patariama turėti galvos apdangalą ir vandens buteliuką. Galima atsinešti savo sulanktomą kėdutę.

Kviečiame Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenės narius eiti į beatifikacijos iškilmes kartu. Renkamės birželio 25 d. 11 val. prie mūsų bažnyčios – iš čia pajudėsime link renginio vietos.

12 val. prasidės programa apie Teofilių, vyks birželinės pamaldos, o 14 val. prasidės Šv. Mišios. Numatoma, kad jos truks 2-3 valandas. Po Mišių sarkofagas su Palaimintojo Teofiliaus relikvijomis bus perneštas į Katedrą, kur bus galima prieiti asmeniškai pasimelsti prie jo. Katedra bus atidaryta iki 23 val.

KVIEČIAME Į TALKĄ

2017 m. 07 mėn. 17 d. nuo 17 val.

KVIEČIAME Į TALKĄ

Valysime ir puošime bažnyčią prieš atlaidus

 

Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių

(skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines...). 

Šv. Mišių patarnautojų išvyka

2017 m. birželio 16 d. įvyko šv. Onos bažnyčios šv. Mišių patarnautojų susitikimas. Kartu aplankėme Pūčkorių atodangą, taip pat tremtinių memorialą prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties, iš kur prieš ir po II Pasaulinio karo tremtiniai buvo vežami į Sibirą. Prie šio memorialo sukalbėjome maldą už visus tremtyje žuvusius. Susitikimą užbaigėme pietumis picerijoje.

Džiaugiamės kad ir negausiu, bet ištikimu patarnautojų būreliu, ir tikimės, kad jis bręs ir gausės, ir tarnaus prie altoriaus Dievo garbei.

 

Prie Pūčkorių atodangos

 

Po maldos prie memorialo tremtiniams

 

Šv. Mišių tvarka 2017 birželio 23 - 25 d.

Birželio 23 d., penktadienis - Švč. Jėzaus širdies iškilmė

Šv. Mišios: 17.30 val.

Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija

Birželio 24 d. šeštadienis - Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė (Joninės)

Šv. Mišios: 11.00 val.

Vakaro šv. Mišios – 17.30 val. (sekmadienio išvakarių)

Birželio 25 d., XII eilinis sekmadienis

Šv. Mišios: 9.00 val.

11.00 val. šv. Mišių nebus!

Visus galinčius kviečiame dalyvauti arkiv. T. Matulionio beatifikacijos iškilmėse Vilniaus Katedros aikštėje 14.00 val. (žr. informaciją apačioje)

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"