a
b
d
e

Advento ženklai liturgijoje ir mūsų bažnyčioje

Šįvakar pradėjome Adventą. Liturginiame kalendoriuje rašoma: "Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas ir maldingo ir džiugaus laukimo metas". Liturgijoje ir mūsų bažnyčioje gausu ženklų, padėsiančių mums geriau išgyventi Adventą:


Advento metu liturgijoje naudojama violetinė liturginė spalva, primenanti mums rimtį ir laukimą. Mūsų sakykla papuošta violetiniu užtiesalu, o altoriai - violetinėmis altortiesėmis. Už jas dėkojame mūsų bendruomenės narei Vidai, kuris jas pasiuvo.

Per visą Adventą (išskyrus pasitaikančias iškilmes) liturgijoje negiedamas Garbės himnas - jį su džiaugsmu vėl užgiedosime Kalėdų naktį, kada jį iš dangaus giedojo piemenims apsireiškę angelai, skelbdami Išganytojo gimimą.


Pagal labai seną Bažnyčios tradiciją prie Švč. Mergelės Marijos per Adventą dega žvakė. Ji primena, kad Marija savo įsčiose nešioja pasaulio šviesą - Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Ir nors Jo Gimimo šventės dar tik laukiame, bet Jis jau šviečia mums savo Švenčiausioje Motinoje.Šios šviesos gausėjimą liudija ir Advento vainikas, už kurio nupynimą esame dėkingi bendruomenės narei Audronei. Kiekvieno Advento sekmadienio išvakarių Mišiose šeštadieniais 17.30 val. su malda uždegsime po vieną šio vainiko žvakę, ir taip šviesos vis daugės, ir tai bus mums ženklas, jog tikroji šviesa ateina į šį pasaulį.


Šiemet dar turime Kalėdų žvaigždę. Jėzui gimus, žvaigždė rodė išminčiams kelią pas jį. Tegu ši žvaigždė mums irgi rodo kelią per Adventą pas gimsiantį Jėzų. Už ją dėkojame Roberto ir Manjos Feiereis šeimai iš Vokietijos.

 Vilniaus šv. Onos bendruomenės Mišios Gailestingumo šventovėje

2016 lapkričio 11 d. įvyko vienas iš mūsų bendruomenės Gailestingumo metų renginių - šv. Mišios Vilniaus Gailestingumo šventovėje, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Dėkojame visiems, kurie dalyvavote ir meldėtės kartu, patarnautojams Rokui ir Lukui, skaitovams, tiems, kurie vadovavo Gailestingumo vainikėlio maldai bei ypač gražiai giedojusiam mūsų bendruomenės chorui ir jo vadovei Gintarei. Daugiau s. Birutės darytų nuotraukų iš šių Mišių galite rasti mūsų bažnyčios Veidaknygės paskyroje.


Kas bus paimtas, o kas paliktas?


Pamokslas per Mišias Gailestingumo šventovėje.


Besibaigiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtam Gailestingumo jubiliejui, susirinkome šiandien čia, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Kad dar kartą būtume paliesti Dievo gailestingumo kiekvienas asmeniškai ir kaip bendruomenė. Kad suprastume, jog iš gailestingumo esame gyvi ir kad tik jo palytėti, galime tikėti ir dar truputį gailestingumo vienas kitam parodyti.

Tiesa, šiandienos evangelija gal neatrodo itin maloni ir kalbanti apie gailestingumą. Jėzus prisimena tvano ir Sodomos laikus, kai žmonės pagal Šv. Rašto pasakojimą buvo sunaikinti už savo nuodėmes. Taip – sako Jėzus – bus ir paskutinėmis dienomis, kai jis sugrįš. „Dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi moterys mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“ – pasakoja Jėzus. Taigi net arti esantys, net ta pačia veikla užsiimantys žmonės bus išskirti, ir vienas bus paimtas į Dievo karalystę, o kitas paliktas. Kaip čia yra, kad Dievas taip skirsto? Jeigu jis gailestingas, ar neturėtų paimti visų? Ar neturėtų visų pasigailėti? Skaityti toliau

 Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“

 

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pasirašyti galite internetu https://signatures.mumdadandkids.eu/, taip pat parašai bus renkami po sekmadienio 9 val. ir 11 val. šv. Mišių bei kitu metu zakristijoje. Kviečiame tuos, kurie nori prisidėti rinkdami parašus, užeiti į zakristiją.

Šie parašai renkami Europos piliečių iniciatyvai „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią remia ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Parašai Lietuvoje renkami iki gruodžio 9 d. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

PLAČIAU APIE INICIATYVĄ:

Lietuva prisijungė prie Europos piliečių iniciatyvos santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Siekiama Europoje surinkti vieną milijoną parašų, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Siūloma ES teisėje įtvirtinti, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir (arba) giminyste. Pagal tokį apibrėžimą šeima taip pat būtų laikomi vieniša mama ar vienišas tėtis ir jų vaikai, tačiau šeima nebūtų laikomos vienalytės partnerystės.

Iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ Europos Komisijoje užregistravo septynių Europos šalių organizacijų atstovai. Jei bus surinkta 1 mln. parašų, tai bus ženklas Europos Sąjungos vadovybei, jog Europos Sąjungos piliečiai nepritaria, jog šeima būtų laikomos tos pačios lyties partnerystės. Jei iniciatyva pasiseks, Europos Sąjunga negalės versti Lietuvos ir kitų šalių nacionalinėje teisėje vienalytes partnerystes prilyginti šeimai.

Keturios Europos šalys (Lenkija, Suomija, Graikija ir Slovakija) jau surinko jų šalims paskirtą parašų skaičių. Kad pasiektume Lietuvai skirtą minimalų parašų skaičių, reikia surinkti daugiau nei 8 tūkst. parašų. Parašų rinkimas Lietuvoje vyksta iki gruodžio 9 d., todėl laiko liko visai nedaug.

„Mama, tėtis ir vaikai“ yra pilietinė šeimą ginančių Europos organizacijų iniciatyva. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia kiekvieną tikintįjį būti pilietiškai aktyvų, išreikšti pritarimą iniciatyvai savo parašu ir taip prisidėti, jog Europoje būtų girdimas katalikų balsas, raginantis saugoti ir ginti visuomenės pagrindą – šeimą.

Parašų rinkimas remiamas Katalikų Bažnyčios Lietuvoje. Lapai su parašais už iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ bus siunčiami į Briuselį.

Akcijos tinklalapis: http://www.mumdadandkids.eu/lt

 

 

Mišių ir kitų pamaldų tvarka Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių aštuondienio (lapkričio 1- 8 d.) metu

Lapkričio  1 d. (antradienis) – VISI ŠVENTIEJI (PRIVALOMA ŠVENTĖ)
11.00   Iškilmės šv. Mišios
17.30   Iškilmės šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos.

Lapkričio  2 d. (trečiadienis) – MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS
11.00   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios
17.30   Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Už mirusiuosius meldžiamasi visą Vėlinių oktavą:

Lapkričio 3 d. (ketvirtadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 4 d. (pirmasis mėnesio penktadienis)
17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 5 d. (šeštadienis)
17.30 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 6 d. (sekmadienis)
09.00 Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos
Po šv. Mišių - Švč. Sakramento išstatymas ir Gailestingumo jubiliejaus malda
Iki kitų Mišių - Švč. Sakramento adoracija (Gailestingumo vainikėlio nebus).
~10.45 Gailestingumo jubiliejaus malda, palaiminimas Švč. Sakramentu.
11.00 Šv. Mišios
Po šv. Mišių - Gailestingumo vainikėlio malda.

Lapkričio 7 d. (pirmadienis)
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Lapkričio 8 d. (antradienis) 
17.30 Gedulinės Šv. Mišios ir Vėlinių oktavos pamaldos

Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje

Dėmesio!

Ateinantį sekmadienį, spalio 23 d., tarp 9 ir 11 val. Mišių Vilniaus šv. Onos bažnyčioje – Gailestingumo metų katechezė tema "Gailestingojo Jėzaus paveikslas šv. ses. Faustinos dienoraštyje".

Katechezę ves teologas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas darbuotojas Miroslavas Seniutis.

Pradžia ~ 10 val.

Visus maloniai kviečiame!

 

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė

Rugpjūčio 15 d. Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę - Žolinę. Tai katalikams privaloma šventė.


Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus 11.00 val.

Po šv. Mišių bus šventinami žolynai.

Kviečiame į talką!

Liepos 18 d. nuo 17 val. kviečiame į talką prieš atlaidus!  Valysime ir puošime bažnytėlę. Kas nesuspėjate į pradžią, prisijunkite vėliau! Prašytume atsinešti savo valymo ir darbo priemonių (skudurą, šepetį, šluostes, kibirus, pirštines...). 

 

Šv. Onos atlaidai

 

Liepos 24 d. Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenė šventė pagrindinę savo globėjos šv. Onos titulinių atlaidų dieną. Priešatlaidinės talkos metu išgražintoje, gėlių puokštėmis, juostomis ir tujų vainikais papuoštoje bažnyčioje 11.00 val. iškilmingas šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė br. kun.Rolandas Taučius OFM, Mišiose giedojo moterų choras "Liepos", vadovaujamas A. Zupkauskienės. Mišiose buvo skaitoma bendruomenės narių specialiai šiai dienai sukurta Visuotinė malda, kurioje buvo meldžiamasi už įvairias bažnyčioje besilankančias žmonių grupes (čia besituokiančias poras, krikštijamus vaikus, bendruomenės jaunimą ir senjorus) bei už Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos ir pasaulio reikalus. Bendruomenės nariai prie altoriaus kartu su duona ir vynu atnešė įvairias kitas atnašas (Šv. Raštą, smilkalus, duonos kepalą, žvakę, vaisius, mažą šv. Onos bažnyčios kopiją). Po šv. Mišių šalia bažnyčios atlaidų dalyviai susirinko į agapę pasivaišinti, pabendrauti ir pasidalinti kai kuriomis per atnašas paaukotomis gėrybėmis.

Atlaidai tęsis ir liepos 26-ąją - šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 11.00 ir 17.30, tarp šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.

 

Daugiau nuotraukų žiūrėkite Nuotraukų galerijoje.

 

 

Sutvirtinimo sakramentas

 

Šį šeštadienį (birželio 4 d.) vakarinių šv. Mišių metu 17.30 mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimą teiks J.E. vyskupas Arūnas Poniškaitis. 

 

Visus maloniai kviečiame ateiti į šventę ir palydėti maldoje šv. Dvasios dovaną priimsiančius jaunuolius.

 

 

Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus

 

Artėja mūsų bažnyčios globėjos šv. Onos ir jos vyro šv. Joakimo liturginio minėjimo diena. Visus kviečiame į šv. Onos atlaidus, kuriuos švęsime net dvi dienas.

 

Liepos 24 d., sekmadienį – pagrindinė atlaidų diena. Programa:

9.00 val. šv. Mišios (Mišias aukos bažnyčios rektorius mons. Ž. Vabuolas, pamokslą sakys kun. Rolandas Taučius OFM, giedos bendruomenės senjorų choras, vad. I. Petrošius).

11.00 val. iškilmingos šv. Mišios (Mišias aukos ir pamokslą sakys kun. Rolandas Taučius OFM, giedos moterų choras „Liepos“, vad. A. Zupkauskienė).

Po 11.00 val. Mišių – agapė bažnyčios kiemelyje (kairėje, prie durų į zakristiją).

 

Liepos 26 d., antradienį – šv. Onos liturginio minėjimo diena.  Programa:

11.00 Šv. Mišios

12.00 – 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija (kviečiame įsipareigoti pabudėti – užeikite į zakristiją!).

17.30 Šv. Mišios

 

 

Daugiau įrašų...

 1. Arkivyskupo J.E. G. Grušo kvietimas
 2. Sekmadienio piligriminė kelionė
 3. Piligrimystė nuo šv. Faustinos namelio iki Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyno
 4. Piligrimystės į Romą pristatymas
 5. Pirmosios Komunijos šventė
 6. Dievo Gailestingumo devyndienis rengiantis kongresui
 7. Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 8. Maldos už Pasaulio lietuvius diena
 9. Gavėnia Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje
 10. Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija
 11. Maldų už Krikščionių vienybę savaitė
 12. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena
 13. Laisvės gynėjų diena
 14. Kalėdų sveikinimas
 15. 2015 m. gruodžio 20 d. – ketvirtasis Advento sekmadienis
 16. 2015 m. gruodžio 13 - trečiasis advento sekmadienis (Gaudete)
 17. Advento akcija "Gerumas mus vienija"
 18. Gruodžio 8-ąją prasideda šventieji gailestingumo metai
 19. Gruodžio 6-ąją, Bažnyčiai minint šv. Mikalojų, šv. Onos bažnyčios bendruomenę, o ypač vaikučius, savo apsilankymu nudžiugino šv. vyskupas Mikalojus
 20. 2015 m. gruodžio 6 d. – antrasis advento sekmadienis
 21. 2015 m. lapkričio 29 d. – Pirmasis advento sekmadienis
 22. Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas
 23. Ekskursija į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją
 24. Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė) – privaloma Bažnytinė šventė
 25. Liepos 26-ąją bažnyčia mini šventuosius JOAKIMĄ IR ONĄ - Dievo Motinos gimdytojus
 26. Miela sese/broli,
 27. 2015 m. liepos 7 d. tarnystę šv. Onos bažnyčioje pradėjo monsinjoras Žydrūnas Vabuolas
 28. Padėka kunigui Kęstučiui Latožai
 29. Velykinis sveikinimas
 30. Didžiosios savaitės ir šv. Velykų šventės pamaldų tvarka

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

 • Vaškinių žvakių
 • Žurnalą "Artuma"