a
b
d
e

Keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

DĖMESIO!
Nuo 2015 m. gruodžio mėnesio antradieniais - šeštadieniais  šv. Mišios Vilniaus šv. Onos bažnyčioje bus aukojamos pusvalandžiu anksčiau, negu iki šiol, t.y. 17.30.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"