a
b
d
e

Nuolatinė Pašvęstojo gyvenimo metų Adoracija

2016 sausio 27 d., trečiadienį, nuo 8 iki 20 val.
mūsų bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Ji buvo skirta besibaigiantiems Pašvęstojo gyvenimo metams. Per visus metus ji nuolat vyko įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Džiugu, kad ir mūsų bendruomenė galėjo prisidėti prie šios maldos už pašvęstuosius beveik pačioje Pašvęstojo gyvenimo metų pabaigoje (jie baigiasi 2016 m. vasario 2 d., per Kristaus Paaukojimo šventę).

Kadangi sausio 27-oji yra pal. Jurgio Matulaičio minėjimas, baigiamojoje adoracijos dalyje po vakaro Šv. Mišių buvo skaitomos ištraukos iš jo dienoraščio bei skambėjo giesmės.

Ačiū visiems, kurie padėjo šiai adoracijai ruoštis, kurie įsipareigojo pabudėti prie Švenčiausiojo Sakramento ar rado laiko nors trumpai užsukti ir pagarbinti Viešpatį. Norisi palinkėti mums visiems, o ypač pašvęstojo gyvenimo broliams ir sesėms, palaimintojo Jurgio žodžiais, kad "Dievas ir jo garbė būtų viduriu viso mūsų gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mūsų mintys, jausmai, norai ir darbai" (plg. "Jurgio Matulaičio užrašai", 14. X. 1910).

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"