a
b
d
e

Gailestingumo metai Vilniaus šv. Onos bažnyčios bendruomenėje

ATRASTI GAILESTINGUMO PAMALDUMĄ

1. Kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių 9.00 val ir 11.00 val. melstis „Gailestingumo vainikėlį“.
2. Kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį adoracijos metu kalbėti Gailestingumo Jubiliejaus maldą.
3. Kryžiaus kelią gavėnios metu melstis pagal Pal. Mykolo Sopočkos parengtus tekstus, taip pat naudoti šiems metams Vilniaus arkivyskupijos Caritas specialiai paruoštus mąstymus.
4. Gailestingumo metams įsigyti ir garbinimui pakabinti Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją.


PAŽINTI IR PRIIMTI DIEVO GAILESTINGUMĄ

1. Keletas katechezių apie gailestingumą sekmadieniais tarp šv. Mišių. – Pirmoji katechezė – balandžio 17 d. ~10.00 val.
2. Švęsti Susitaikymo sakramentą. – Per Adventą ir gavėnią rengti Susitaikymo pamaldas.
3. Švęsti bendruomenės Mišias Gailestingumo šventovėje. – Numatoma kurio nors rugsėjo penktadienio vakarą. Bus patikslinta vėliau.
4. Piligriminė kelionė pėsčiomis nuo Šv. Faustinos namelio Antakalnyje iki Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos namų Rasose, aplankant ir Pal. kun. M. Sopočkos hospisą. – 2016 gegužės mėn. 22 d. nuo ~ 14.00 val.
5. Bendruomenės atstovų piligiminė kelionė į Romą. – 2016 balandžio mėn. 5 – 9 d.


DALINTIS GAILESTINGUMU

1. Karitatyvinės akcijos:
• Advento akcija „Gerumas mus vienija“.
• III Advento sekmadienio rinkliava karitatyviniams reikalams.
• Gavėnios „Pasninko dėžės” akcija.
• Kraujo donorystės akcija. – kurį nors vasaros sekmadienį po abiejų šv. Mišių. Bus ieškoma galimybių.
2. Susitikimai ir buvimas arti žmonių, išgyvenančių skurdą ar patiriančių sunkumų:
• Apsilankyti Motinos Teresės seserų „sriubos valgykloje“ (vyksta pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 16.00, sekmadieniais ~10.30). - Tiksli data bus pranešta vėliau.
• Apsilankyti Vilniaus arkivyskupijos Caritas „Motinos ir vaiko globos namuose“, Odminių g. 12 (vidiniame kieme) - Balandžio 21 d. 16.00 - 19.00
• Susipažinti su šalia mūsų esančiais vargšais, sužinoti jų vardus, istorijas, poreikius.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"