a
b
d
e

Ar įmanoma blogį nugalėti gerumu?

 Kun. Ž. Vabuolo pamokslas Pasaulinę taikos dieną,
Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmėje


Šiandien švęsdami Švč. M. Marijos iškilmę ir užbaigdami Kalėdų aštuondienį, švenčiame ir pasaulinę taikos dieną. Ji pradėta švęsti lygiai prieš 50 metų, t.y. 1967-aisiais popiežiaus Pauliaus VI iniciatyva. Dabartinis popiežius Pranciškus savo žinioje šios dienos proga kviečia į nesmurtiškumą kaip taikos politikos stilių.

Popiežius kviečia pasipriešinti smurtui meile ir teisingumu. Tai nėra nauja mintis – dar ap. Paulius kvietė blogį nugalėti gerumu (Rom 12, 21), ir šį kvietimą save gyvenime įvykdė daug žmonių per visą istoriją, kad ir mūsų palaimintasis – arkivyskupas J. Matulaitis, kuris šiuos žodžius buvo pasirinkęs savo vyskupišku šūkiu. Popiežius Pranciškus kviečia nesmurtiškumui tiek tarptautinėje politikoje, tiek asmeniniuose santykiuose. Kaip nesmurtiškumo pavyzdį iškelia patį Kristų: „Jėzus nurodo nesmurtinį kelią, kuriuo eina iki galo, iki kryžiaus, ant kurio įgyvendina taiką ir sugriauna priešiškumą“ (Nesmurtiškumas – taikos politikos stilius, 3).

Tiesa šis pavyzdys mus gali priversti kiek sudvejoti: ar nesmurtiškumas būtinai priveda iki kūno mirties? Ar jo pergalė yra tik prisikėlimas po mirties ir džiaugsmas amžinybėje? Bet jeigu taip, tai tada šioje žemėje nesmurtiškumas pasmerktas, nes jeigu jį pasirinksi, būtinai tapsi smurto auka ir negalėsi jam net pasipriešinti.

Iš tiesų nėra visai taip. Nesmurtiškumas nereiškia nuolaidžiavimo blogiui. Kad blogį sustabdytume, kartais reikia imtis griežtų priemonių – kaip pvz. savo valstybės gynimas ginklu nuo svetimos agresijos arba elementari asmens savigyna. Tačiau pavojus yra, kovojant su smurtu, patiems persiimti juo kaip problemų, konfliktų ar nesutarimų sprendimo būdu. Smurto logika yra klastinga ir paslapčia įslenka į žmogaus protą ir širdį. Popiežius primena paties Jėzaus žodžius „Iš vidaus, iš žmogaus širdies, išeina pikti sumanymai“ (Mk 7, 21) ir sako, kad būtent čia – žmogaus širdyje – ir yra vieta, kur susiremia, kur kovoja smurtas ir taika.

Kaip šita kova gali būti laimėta? Man prisimena vieno prancūzo – Timo Guenardo – parašyta knyga „Stipriau už neapykantą“, išleista ir lietuviškai. Joje jis pasakoja savo biografiją – kaip jį mažą paliko motina, o tėvas žiauriai mušė. Jis išaugo su neapykanta širdyje ir būdamas paauglys, svajojo nužudyti tėvą. Tačiau knyga vadinasi „Stipriau už neapykantą“ ir jis sutiko gyvenime kažką, kas buvo stipriau už neapykantą – meilę, kurią patyrė per neįgalius žmones. Tai pamažu išmokė jį patį rinktis ne smurtą, o meilę.

Tai turbūt ir yra pirmas žingsnis į nesmurtiškumą – patiems meilę priimti. O iš ko ją priimti, jeigu ne iš paties Dievo, kuris tapo žmogumi ir gimė iš Mergelės Marijos? Jis atėjo kaip silpnas kūdikis, ne kaip galingas baudėjas – tam kad išmokytų mus švelnumo, kad prisiliestų prie mūsų, sužeistų, atsargiai ir gailestingai. Šį jo prisilietimą patiriame labiausiai per sakramentus, o taip pat ypatingu būdu mūsų bendruomenėje, kur susirenkame ir mokomės Dievo meilę priimti ir ja dalintis. Kad galėtume paskui – kaip popiežius Pranciškus ragina – išeiti ir nešti tą meilę kitiems. Bet kad galėtume išeiti, pirmiausia reikia susirinkti ir Dievo meilės pasisemti, ją pažinti, joje vienas kitą sustiprinti ir palaikyti.

Mes nenutrauksime pasaulyje visų karų ir nesukursime nesmurtinės politikos – ne vien nuo mūsų tai priklauso, nors politika domėtis turėtume, turėtume kiek galime joje dalyvauti ir už taiką pasaulyje melstis. Tačiau reikia stengtis taiką įvesti savo aplinkoje, savo santykiuose, renkantis nesmurtiškumą ir blogį nugalint gerumu. Kaip sakiau, akivaizdus blogis ir smurtas nebūtinai tiesiogiai gerumu bus įveiktas – kaktomuša su juo susidūrus, gali tekti ir jėga jam pasipriešinti. Tačiau jį galima įveikti netiesiogiai, dauginant gėrio ir meilės, kuriant gražius santykius, sakant gražius žodžius – kad mūsų aplinkoje gėrio tiesiog būtų daugiau. Mergelė Marija tapo Taikos Karaliene, nes pagimdė pasauliui Taikos Kunigaikštį – mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Mes, Bažnyčia, toliau turime gimdyti pasauliui taiką, mokydamiesi kurti ir skleisti iš Dievo patirtą gėrį ir meilę.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių laikas:

II-VI 17:30
VII 9:00 ir 11:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"