a
b
d
e

Lietuvos globėja, melski už mus!

Sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena - kovo 11-ąja!

Tegu Trakų Dievo Motina, Lietuvos globėja, kurios atvaizdą jos metų proga pasikabinome mūsų bažnyčioje, užtaria ir globoja mūsų žemiškąją tėvynę ir kviečia į dangiškąją.

Nepriklausomybės dienos proga kviečiame prisiminti pamokslą, skambėjusį mūsų bažnyčioje sekmadienį po Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo.

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"