a
b
d
e

Piligriminė kelionė į Trakų baziliką 2018

2018 gegužės 26 d. mūsų bendruomenės nariai vykome į Trakus. Ši kelionė buvo skirta Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metams.
Trakų bazilikoje šventėme šv. Mišias ir sukalbėjome Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Mergelės Marijos Širdžiai maldą. Šv. Mišių pradžioje mūsų piligrimų grupę pasveikino Trakų parapijos klebonas dekanas kun. Jonas Varaneckas. Jis užklausė, kas pirmą kartą lankosi prie Trakų Marijos paveikslo, ir bene du trečdaliai grupės pakėlė rankas. Tikimės, kad daugeliui tai buvo pirmas, bet tikrai ne paskutinis apsilankymas prie Lietuvos Globėjos kojų. Kun. Žydrūnas visos grupės vardu padėkojo kunigui dekanui už priėmimą ir įteikė jam votą, kurį piligrimai atvežė kaip padėką Marijai už jos globą ir kartu kaip prašymą, kad ji toliau globotų ir telktų mūsų bendruomenę. Votą, kuriame pavaizduotas Vilniaus šv. Onos bažnyčios fasadas, o apačioje užrašyta „Lietuvos globėja, melski už šv. Onos bendruomenę“, pagamino juvelyrė Ieva Sadauskaitė, o jo gamybai aukojo visi prie to norėję prisidėti bendruomenės nariai.
Piligriminė kelionė baigėsi parapijos namų kieme vaišinantis Trakų parapijiečių išvirtu sultiniu ir jų keptais kibinais, be kurių apsilankymas Trakuose būtų nepilnas.

 

Trakų bazilikos klebonas, dekanas kun. J. Varaneckas sveikina mūsų bendruomenės piligrimus

 

Trakų Dievo Motinai, Lietuvos Globėjai, mūsų bendruomenės dovanotas votas (autorė I. Sadauskaitė)

 

 

Piligrimai bazilikoje

 

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"