a
b
d
e
Sveikiname!Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters [...], kad mes įgytume įsūnystę (Gal 4,4).

Beldžiasi į mūsų dvasios duris šventas Kūčių vakaras, šventų Kalėdų rytas. Užgims mažas Kūdikėlis, kad būtų mums ramiau...Kristaus gimimo iškilmė tepadeda pažinti Dievo gailestingumo dovaną ir pripildo kiekvieno mūsų širdis gerumo, meilės ir teisumo apstybe.

Su šv. Kalėdom ir Naujais metais Jus sveikina

Šv. Onos bažnyčios bendruomenė
2012 m.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"