a
b
d
e

Džiugios Priskėlimo šventės!


Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas.
(Jn 11,25)


Miela sese/broli, užsukęs į šią svetainę,

Te Viešpats, mus, švenčiančius Velykas
atnaujina savo Dvasia, te Prisikėlęs Jėzus
nušviečia mūsų Gyvenimus nauja Šviesa,
teįlieja į mūsų širdis
Dievišką Ramybę, Džiaugsmą ir Malonės gausą.

Ateikime prie Prisikėlusiojo Jėzaus,
patirkime Jo gelbstintį, gydantį Artumą.


Vilniaus Šv. Onos bažnyčios bendruomenė

2013 m. šv. Velykos

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"