a
b
d
e

XX eilinio sekmadienio (2017 08 20) skelbimai

• Bažnyčios rektorius kun. Žydrūnas išvykęs iki ketvirtadienio. Dėl šv. Mišių galite kreiptis į pavaduojančius kunigus, dėl Krikštų, Santuokų ir kitų reikalų – į rektorių jam grįžus.
• Kitą sekmadienį 11 val. Mišiose melsimės už bendruomenės narius, gimusius liepos ir rugpjūčio mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"