a
b
d
e

XXI eilinio sekmadienio (2017 08 27) skelbimai

• Šiandien 11 val. Mišiose meldžiamės už bendruomenės narius, gimusius liepos ir rugpjūčio mėn. Po šv. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento išstatymas ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
• Rugsėjo 1-8 d. esam kviečiami į Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidus. Programa plakate ir interneto svetaineje trakubaznycia.lt.
• Rugsėjo 2 d., kitą šeštadienį, jaunimo piligriminis žygis iš Aušros Vartų į Trakus. Jaunimas kviečiamas dalyvauti. Programa plakate ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro Facebook paskyroje.
• Bernardinai.lt prašo paramos, kad galėtų išsilaikyti, iki gaus naujų projektų. Kaip paremti, galite rasti Bernardinai.lt svetainėje.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"