a
b
d
e

XXXI eilinio sekmadienio (2017 11 05) skelbimai

• Šiandien pirmasis mėnesio sekmadienis: tarp 9.00 ir 11.00 val. šv. Mišių – adoracija.
• Tęsiasi Vėlinų aštuondienis iki lapkričio 8 d. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite skelbime ir mūsų interneto svetainėje.
• Artėja Aušros Vartų atlaidai: programa skelbime ir lankstukuose.
• Galite įsigyti „Artumos“ lapkričio mėn. nr.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"