a
b
d
e

V eilinio sekmadienio (2018 02 04) skelbimai

• Zakristijoje kviečiu įsigyti Grabnyčių žvakių ir vasario mėn. žurnalo „Artuma“ nr., skirtą laisvės temai.
• Kitas sekmadienis – vasario 11-oji, pasaulinė ligonių diena. Po 9 val. Mišių bus teikiamas ligonių sakramentas. Jį rekomenduojame priimti sunkiomis arba lėtinėmis ligomis sergantiems, taip pat kartą per metus visiems virš 75 m. amžiaus žmonėms. Pasirengti šiam sakramentui dera atliekant išpažintį.
• Kitą sekmadienį kalbėsime Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldą (žr. Lietuvos vyskupų kreipimąsi) .
• Vasario 16 d. šv. Mišios už Lietuvą 11 val. Vakare tądien šv. Mišių nebus.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"