a
b
d
e

II gavėnios sekmadienio (2018 02 25) skelbimai

• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijai maldai.
• Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga išsikabinome plakatą, jis mums primins šią tiesą visus šiuos metus.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius. Raginu švęsti susitaikymo sakramentą neatidėliojant paskutinėms dienoms.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (išskyrus kovo 9), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitas penktadienis – pirmasis mėnesio, 17.00 Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
• Ateinantį sekmadienį – kovo 4-oji, šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, diena. Kadangi tai III gavėnios sekmadienis, liturginė šventė keliama į šeštadienį, kovo 3 d. Mūsų bažnyčioje šv. Kazimiero iškilmės šv. Mišių nebus, tačiau raginu dalyvauti Mišiose Katedroje, kur guli jo palaikai. Be to, visą savaitgalį Katedroje vyks šventės renginiai. Informacija katedra.lt ir plakate prie durų.
• Kitą savaitgalį vyks Kaziuko mugė, todėl gatvės aplink mus bus uždarytos. Skaičiuokite atvykimo iki bažnyčios laiką.
• Kitas sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių - adoracija. Taip pat tai maldos už pasaulio lietuvius diena.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"