a
b
d
e

III gavėnios sekmadienio (2018 03 04) skelbimai

• Šis sekmadienis – pirmasis mėnesio, tarp 9.00 ir 11.00 val. Mišių - adoracija. Taip pat tai maldos už pasaulio lietuvius diena. Kviečiu pasiskaityti tai progai skirtą žinią.
• Kviečiu po baigiamosios Mišių giesmės pasilikti Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai.
• Gavėnioje esam kviečiami asmeninei maldai, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, pasninkauti, paremti stokojančius, švęsti Susitaikymo Sakramentą.
• Pasninko vaisiais galime pasidalinti per pasninko dėžę. Surinkti produktai bus skirti Motinos Teresės seserų globojamiems vargšams ir jų lankomoms skurstančioms šeimoms.
• Gavėnios pamaldumai: Kryžiaus kelias penktadieniais po šv. Mišių (DĖMESIO! Ateinantį penktadienį, kovo 9 d., Kryžiaus kelio nebus!), Graudūs verksmai trečiadieniais po šv. Mišių (atsinešti maldaknyges!).
• Kitą penktadienį nuo 18.30 Vilniaus arkikatedroje – popiežiaus Pranciškaus pradėta maldos akcija "24 val. Viešpačiui". Informacija plakate ir interneto svetainėje katedra.lt.
• Kitas sekmadienis – kovo 11. Po Mišių sugiedosime Lietuvos himną.
• Zakristijoje kviečiu įsigyti žurnalo „Artuma“ kovo mėn. nr.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"