a
b
d
e

IV Velykų sekmadienio (2018 04 22) skelbimai

• Šiandien maldų už dvasinius pašaukimus diena. Kviečiu maldai už pašaukimus, o po baigiamosios Mišių giesmės - Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai maldai. Dėkojame Dievui už naują vakar pašventintą mūsų vyskupijos kunigą (deja, tik vieną).
• Laimingai sugrįžome iš Romos. Įspūdžiai ir nuotraukos – mūsų bendruomenės Facebook paskyroje.
• Skirkite 2 proc. mūsų bažn. – mūsų interneto svetainėje, skyrelyje „Parama“, rasite informaciją, reikalingą deklaracijai užpildyti. Dėkoju už visokeriopą paramą.
• Ateinantį sekmadienį po 11 val. Mišių – sekmadienio arbatėlė bendruomenės kambaryje. Visus kviečiame.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"