a
b
d
e

VI Velykų sekmadienio (2018 05 06) skelbimai

• Netrukus – palaiminimas motinoms, o po baigiamosios Mišių giesmės – Lietuvos paaukojimo Švč. M. Marijos Širdžiai malda. (9 val. – Po to prasidės adoracija, kas galite, kviečiu pasilikti).
• Turime naują „Artumos“ nr. – kviečiame įsigyti.
• Primenu kvietimą į gegužines pamaldas šiokiadieniais iš šeštadieniais po šv. Mišių.
• Kitą šeštadienį, gegužės 12 d. 11 val. Vilniaus v. Juozapo seminarija kviečia visus į Atvirų durų dieną. Informacija – plakate ir seminarijos interneto svetainėje.
• Kitas sekmadienis – Kristaus žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės. Taip pat tai visuomenės komunikavimo priemonių diena – rinkliava bus skirta katalikiškai žiniasklaidai paremti. 11 val. Mišiose – vaikučių Pirmoji Komunija.
• Gegužės 17 – 20 d. Sekminių atlaidai Vilniaus Kalvarijose. Programa plakate.
• Gegužės 26 d., šeštadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos metų proga vyksime į piligriminę kelionę į Trakus. Laikai ir aukos dydis bus patiklsinti vėliau. Numatoma kelionės trukmė – apie 5 – 6 val. Kviečiame registruotis zakristijoje.

>>> Kunigo budėjimo laikas

Šv. Mišių tvarka / Schedule of the Holy Mass:

II-VI 17:30
VII 10:00 ir 12:00

Bažnyčia atidaryta:

Gegužės - rugsėjo mėn.
VII 8.00 – 19.00
I Uždaryta
II-VI 10.30 – 18.30
Spalio - balandžio mėn.
VII 8.00 – 17.00
I Uždaryta
II-V 16.30 – 18.30
VI 10.30 – 18.30

>>> KONTAKTAI

Zakristijoje galima įsigyti:

  • Vaškinių žvakių
  • Žurnalą "Artuma"